dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2014-08-11

Ordet

Sällskapets tidskrift Ordet syftar till att profilera dansk och svensk litteratur och att vidga medvetenheten om det samtida litterära klimatet. Här finns bland annat boknotiser, artiklar, intervjuer, aktuell information om sällskapet och dess medlemmar.

Ordet har tidigare utkommit med två nummer om året. Förra numret (med Kaeth Gardestedt som redaktör) utkom våren 2011 och därpå var tidskriften av ekonomiska skäl försänkt i törnrosasömn fram till september 2012. Framledes utkommer Ordet vid behov och efter förmåga.

Extranummer
Ordet utges också som extranummer i digitalt format med egen numrering.

Ordet 20 I Ordet nr 20 kan du bland annat läsa Helge Krarups intervju med översättaren Jonas Rasmussen och om Kirsten Ahlburgs väg till den svenska bokmarknaden. Vidare boknytt från medlemmarna och notiser.

Utgivningen har möjliggjorts genom bidrag från Malmö stad och Stiftelsen Einar Hansens forskningsfond.

Klicka på omslaget för att hämta den digitala pdf-versionen!

Redaktör:
Helge Krarup
Mejl:
ordet@dansk-svensk.com

Här kan du hämta de senaste numren som pdf-dokument:

© 2014 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg