dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2020-10-28

Danskt-Svenskt Författarsällskap
Dansk-Svensk Forfatterselskab

Sprogene – Dansk og Svensk – de er selv som to Æblegrene, skal blomstre og bære Frugt. Sophus Clausen i ett brev till Anders Österling 1915

2021

· Styrelsemöte

Den 13 september 2021 sammanträdde styrelsen fysiskt för första gången sedan 10 mars 2020. Planer smiddes på kommande evenemang under höst och vår. Håll utkik i mejlbrevlådan!

· Inte bara Sundet

Sällskapets nya bok har utkommit på Carlssons förlag!

Bokomslag

Mer info under Utgivning.

· Arkivet

Mer om sällskapets tidigare öden och äventyr: Länk till arkivet.


© 2021 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg